Nyheter

  • HälsoRingen Vård söker läkare i Laholm & Älmhult

Vi arbetar på uppdrag av


Region Skåne


Landstinget Blekinge


Region Halland


Landstinget KronobergCertifiering


Våra tjänster:

Sjukvårdsrådgivning
Akut primärvård
Läkarmottagningar
Distriksköterskemottagning
Specialistsköterskemottagningar
Astma KOL
Diabetes
Barnhälsovård
Sjukgymnastik
Arbetsterapi
Kurator
KBT-terapi
Vaccinationer

För lokala tjänster välj ort ovan

Livshotande tillstånd

Ring alltid 112

Välkommen till HälsoRingen Vård

bakgrundsbild_laurentii2.jpg

Hälsoringen Vård AB erbjuder privatdriven primärvård på uppdrag av landstingen i Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge. Det innebär att du inte betalar mer än till offentlig vård och du omfattas av vårdgarantin och högkostnadsskyddet.

Vi ingår i det rikstäckande Neron Hälso & Sjukvårdsutveckling AB och i södra Sverige bedriver vi primärvård på åtta orter.

Genom våra systerbolag Laurentiikliniken i Lund och Adego i Hässleholm och Kristianstad erbjuder vi även annan specialistvård. I vårt systerbolag Hälsoringen Arbetsliv erbjuder vi företagshälsovård på åtta orter i nordöstra Skåne och södra Kronoberg.

Vår målsättning är att erbjuda en tillgänglig och patientfokuserad vård av hög kvalitet, utförd av kompetent personal i en trevlig miljö.

 


 


 Copyright © 2019 Hälsoringen. Alla rättigheter reserverade. En del av Neron Hälso- och Sjukvårdsutveckling AB